วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เแกรนด์อิตาลี 9 คืน 10 วัน / EU – 004
พาเที่ยวด้วยรถยนต์ 9 ที่นั่ง ในเขตเมืองที่ปลอดรถยนต์จะใช้รถรางรถใต้ดินและเรือโดยสาร( รับท่านที่สนามบินกรุงโรม และ เดินทางกลับที่สนามบินเมืองมิลานจะสะดวกต่อการจัดทริปคะ)

วันที่  1 – 2  โรม (อิตาลี) – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ กรุงโรม นำเดินทางสู่นครวาติกัน  รัฐอิสระที่เล็กแต่มีชื่อเสียงที่สุด  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  สถาปัติยกรรมชิ้นเอกสมัยบาร๊อคที่ใหญ่โตและสวยงามที่สุด  ชมงานแกะสลักหินอ่อน ปิเอต้า รูปพระแม่มาเรียอุ้มพระเยซูที่กำลังจะสิ้นใจ โดยฝีมือของอัครศิลปินไมเคิลแองเจโล  ขอพรจากรูปหล่อสัมฤทธิ์โบราณของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ แท่นบูชาบัลแดคคิโน ทำ ด้วยทองแดงพลิ้วไหวที่สร้างไว้เหนือหลุมฝังศพของเซ็นต์ปีเตอร์  ซึ่งทั้งหมดถูกจัดวางอยู่ภายใต้โดมวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นนำชมกรุงโรม เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดของจักรวรรดิ์โรมันที่มีอายุมากกว่า 2,700 ปี ผ่านชมโรมันฟอรั่ม ศูนย์กลางเมืองเก่าที่สร้างขึ้นบนเนินเขาพาลาติโน ประตูชัย คอนสแตนติน สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม อัน เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ที่สามารถบรรจุที่นั่งผู้เข้าชมได้ถึง 50,000 คน และยังมีห้องขังสัตว์รวมทั้งห้องพักของนักสู้แกลด ดิเอเตอร์ อีกเป็นจำนวนมาก  พร้อมเก็บภาพสวยไว้เป็นที่ระลึก น้ำพุเทรวี่  งานปฏิมากรรมแบบศิลปะบาร๊อคที่สวยงามมีชื่อเสียงที่สุด ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 111 ปี ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาโยนเหรียญอธิษฐาน เพื่อให้ได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้น เชิญชมบรรยากาศย่าน บันไดสเปน จัตุรัสคลาสสิค ที่มีอาคารบ้านเรือน ผสมผสานกับโชว์รูมสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์ชั้นนำ  จนกลายเป็นจุดนัดพบที่โด่งดังที่สุด
พักกรุงโรม 2 คืน
วันที่ 3-4 หลังจากอาหารเช้าเดินทางต่อ ผ่านชมทัศนียภาพสวยงามสองข้างทาง ย่านเกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ หมู่บ้านชาวอีทรัสคัน ที่สร้างเรียงรายอยู่บนยอดเขาอันแปลกตาของทัสคาเนีย เมืองน้อยใหญ่ ร่องรอยอดีตชาวโรมันและกรีก มุ่ง สู่ แคว้นทัสคาเนีย แวะ เที่ยวเมือง เก่าแก่ ที่สวยงาม มี เสน์หในแคว้น ทัสคาเนีย เมืองเซียน่า  เมืองเก่าแก่ ที่มีเสน่ห์ กลิ่นอายอิตาลีแท้ๆ ตัวเมืองเก่ามรดกโลก เมืองแห่งตรอกซอกซอย แคบๆเกินกว่าจะให้รถวิ่งผ่านได้ป้อมปราปารที่สร้างด้วยอิฐสีกุหลาบจัตุรัสใหญ่กลางเมือง พื้นจัตุรัสจะปูแผ่นหินโดยแบ่งเป็นเก้าส่วนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของสภาเก้าคนชมโบสถ์เก่าแก่  ป้อมปราการลานแข่งม้าเมืองเซียน่าเป็นเมืองที่มีมีความเจริญไม่แพ้ฟรอเรนซ์  ตัวเมืองเก่าจะตั้งอยู่บนเนินเขาสวยงาม ตัวเมืองเก่าเป็นเขตปลอดรถยนต์ เมืองนี้ เดินที่ยวได้ทั้งเมือง เดินเล่นตามซอกซอย คุณอาจจะได้ของฝากที่ถูกใจ  เลือกซื้อของพื้นเมืองราคาไม่แพงคะ เมืองสวยมีเสน่ห์ ของทัศคาเนียเมืองซานจีมิญญาโน ถือว่าเป็นเมืองมรดกโลก สงบ สวยสุดในแคว้น ทัศคาเนีย ในเมืองที่ มีหอคอย จากยุคกลาง ตั้ง อยู่หลายหลัง ที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไปจากเมื่อครั้งแรกที่สร้างเลย ขึ้นชมวิวจากมุมสูง ของ หอคอย การมาเยื่อนเมืองนี้ควรพักโรงแรมอันมีสัญลักษณ์ทัสคาเนียสักหนึ่งคืน  เพื่อจะได้ซึมซับบรรยากาศ ความงาม สุขและสงบในยามเย็น  และ ยามเช้าที่สดชื่น (หลังจากรถบัสพานักท่องเที่ยวฝูงใหญ่จากไปแล้ว)  เดินเล่นๆทอดน่องเก็บบรรยากาศ ทัสคาเนีย แบบสบายๆ ที่แต่ต่างจากเมืองอื่นๆ ในอิตาลี กลิ่นกาแฟหอมๆ โชยมาน่าแวะนั่งจิบ ไอสครีมอร่อยๆถนนสายหลัก ให้คนเดิน จะมีร้านรวงจำหน่าย งานหัตถกรรมพื้นเมือง คุณภาพเยี่ยม ไวน์แวร์นัชชาที่เลิศรสและสินค้าพื้นเมืองอีกมากมายเมืองนี้ซิลซิล เก็บบรรยากาศ ทัสคาเนีย
เมืองเซียน่า,ซานจีมิญญาโน  2 คืน
วันที่ 5-6 ฟลอเรนซ์ –  ปิซ่า – หอเอนปิซ่า หลังจากอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ แวะ Outlet Prada Gucci บ่าย เดินทางสู่เมืองต้นตำหรับศิลปะแบบเรเนซองส์ ถิ่นกำเนิดของศิลปินระดับโลก คือ ลีโอนาร์โด ดาวินซี, ไมเคิล แองเจโล ฯลฯ จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค้าเครื่องหนังนานาชนิด อาทิ เวอร์ซาเช่, อาร์มาร์นี่ รวมทั้งของที่ระลึกและทองเค คุณภาพเยี่ยม ที่ร้านปลอดภาษี ไว้เป็นของฝากคนสำคัญ เมืองแห่งตระกูลเมดิซี่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน ชมดูโอโม DUOMO วิหารประจำเมือง ที่ตกแต่งด้วยหินอ่อนหลากสียิ่งใหญ่สวยงาม ชม PARADISE DOOR นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของแคว้นทอสกาน่าพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง รูปแกะสสักเดวิด เมดูซ่า เฮอร์คิวลิส ศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์อุฟฟินี่ ย่านการค้า สถานีรถไฟ สะพานปอนเต เวคคิโอ สัมผัสชาวเมืองอย่างใกล้ชิด
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า อดีตเมืองท่าเรือในศตวรรษที่ 13 ที่เคยเจริญรุ่งเรืองที่สุดที่สร้างขึ้นบริเวณปากแม่น้ำอาร์โน ถ่ายรูปหอเอนเมืองปิซ่า ตั้งอยู่ในจัตุรัสเดล ดูโอโม หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้นสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว กาลิเลโอเคยใช้หอนี้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และในปี 1987 องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้หอเอนปิซ่า เป็นมรดกโลก นอกจากนี้ หอเอนเมืองปิซ่ายังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์
เมืองฟลอเรนซ์  2 คืน
วันที่ 7-8 เมืองเมสเตร้ – เกาะเวนิส  เมืองเวนิส เมสเตร้ เมืองชายฝั่งทะเลตรงข้าม เกาะเวนิส
หลังจากอาหารเช้า  เดินทางต่อสู่ ท่าเรือ เมืองเวนิส VENICE เมืองที่ใช้คลอง  แทนถนน แล้วนำท่านนั่งเรือเฟอรี่สู่ เกาะเวนิส นำท่านเดินชมตัวเมืองเวนิส เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ เวนิสตั้งบนเกาะเล็กๆ กว่า 100 เกาะ โดยมีเสาไม้จำนวนหลายล้านต้นค้ำไว้อยู่ เชื่อมด้วยสะพานกว่า 400 สะพาน และเป็นบ้านเกิดของนักเดินทางชื่อก้องโลก มาร์โคโปโล เริ่มต้นด้วย ชมหัวใจของ เมืองเวนิส ณ จัตุรัสเซ็นต์มาร์ค จตุรัสใหญ่กลางเมือง  เสาหินที่มี รูปปั้นสิงโตมีปีก สัญลักษณ์ของเมืองเวนิส เสาหินที่มีรูปปั้นของนักบวชเก่าแก่เมืองนี้ เซนต์ ธีโอดอร์  ผ่านชมพระราชวังดอชจ์ DODGE PALACE  ผู้ครองนครเวนิส และ สถานที่คุมขัง   นักรักคาสโนว่าอันโด่งดัง สะพานถอนหายใจ THE BRIDGE OF SIGHT ตรงหน้าต่างสะพานจะเปิดให้นักโทษได้เห็นอิสรภาพเป็นครั้งสุดท้าย เข้าชม โบสถ์เซ็นต์มาร์ค ที่ สร้างใหม่ช่วงศตวรรษที่ 11 สถาปัตยกรรมแบบกรีก งดงามด้วยกระเบื้องโมเสคที่ส่องแสงแวววาว ภายในเด่นสสง่าด้วยไม้กางเขนแบบกรีกโบราณ พื้นหินอ่อน กระเบื้องโมเสคทองคำที่ตกแต่งหลังคาโค้ง พร้อมให้ท่านเลือก เครื่องแก้วมูราโน่ ที่มีชื่อเสียงของ
เวนิส  (รายการนี้ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่าชมเเกาะเวนิส)
เที่ยว เกาะ บูราโน   หมู่บ้านสีสันสนใสจี๊ดๆ น่ารัก เหมืนบ้านตุ๊กกาบ้านเรือนสีแดง ฟ้า ม่วงเหลือง เขียว สีสันสดๆ หลากหลาย สลับสีสัน เป็นเสน์หที่ลงตัว สวยงาม ที่ทุกคนได้มาเยือนต่างหลงไหล สินค้าพื้นเมือง ที่สวยงาม พักเมืองเมสเตร้ – เกา
เวนิส 2 คืนเมืองนี้
วันที่ 9 เมืองเวโรนา หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เวโรนา เมือง สวยอาคารบ้านเรื่อนสะอาดตา มีสีสันและปิอัซซ่าบรา (Piazza Bra) กับปิอัซซ่าเอร์เบ( Piazza Eebe)  บริเวณคุ้งน้ำอาดีเจ (Fiume Adige) เมื่องที่มีชีวิตชีวา  ตัวกำแพงเมื่องเก่า  ย่านเมืองเก่าตลาดเก่าแก่กลางตัวเมืองเก่า บ้าน โรมิโอ กับ จูเลียต ( Romeo and Juliet )   ตลอดเส้นทางที่คุณเดินเที่ยวเล่นในเมืองนี้ จะมีร้านรวงตกแต่งได้น่ารัก กิ๊บเก๋  และทันสมัย ให้เดินชม  ได้ อย่างไม่รู้เบื่อ  และ เมื่อปี  2000 เวโรนาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ทาง วัฒนธรรม ของ องค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว เวโรนา เมือง ที่สามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างสบายๆ บ่ายๆ เดินทางสู่ เมือง มิลาน หรือ มิลาโน ( Milan)  เมืองหลวง ของ แคว้นลอมบาร์ดี ทางตอนนเหนือ อิตาลี เป็นเมืองใหญ่ อันดับ 2  ของ ประเทศ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่น  ธุรกิจการค้า อุสาหกรรม และศูนย์ การ เดินทางที่สำคัญเมืองหนึ่งในยุโรป   แต่ ด้าน การ ท่องเที่ยวไม่ค่อยโดดเด่นเท่าใดนัก จะมีมหาวิหารดูโอโม ใหญ่  กับภาพพระกระยาหารมื้อสุดท้าย ผลงานของ เลโอนาร์โด ดา วินชี หรือ มหาวิหารขนเม่น เพราะ มีหลังคาแหลมสูงเยอะ คล้ายขนเม่น  จะตั้งโดดเด่น อยู่กลางกรุงมิลาน ย่านธุรกิจ
พักเมืองมิลาน  1 คืน
วันที่  10 เก็บตกภาพเที่ยวตัวเมืองมิลาน  ปล่อยช้อป อิสระ แบรนด์เนม ต่างๆ ที่มีให้เลือก มากมาย ในกเมืองมิลาน16.30 น จบทริป
( ที่เมืองมิลานรถจะติดหนาแน่นมาก  อาจจะ ออกเดินทาง ก่อน เวลาให้เร็วขึ้นเพื่อให้มาถึง สนามบินให้ทันเวลาเช็กอินคะ ) ก่อนบินกลับ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ – EU002

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ / EU – 002
ท่องแดน “หลังคาของทวีปยุโรป” (The roof of Europe)
นำเที่ยวโดย รถยนต์ 9 ที่นั่ง หรือ รถไฟสวิตเซอร์แลนด์ พักที่บ้านพักในหมู่บ้าน Interlaken
(รับท่านที่สนามบินซูริคและกลับที่สนามบินซูริคจะทำให้ท่านเดินทางสะดวกขึ้น)
เดินทาง 7 คืน 8 วัน

วันที่ 01 : รับท่านที่สนามบินซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เวลา 09.00น. เที่ยวนํ้าตกไรน์ ( Rhine Fall )น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจากแม่น้ำไรน์ทั้งสายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ Stein am Rhein ที่สวยงามน้ำตกไรน์ ล่องเรือชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด   Luzern ( เมืองลูเซิรน์ ) เที่ยวสะพานไม้ คาเปล ( Kapelbruck หรือ Chape Bridge ) ท่องที่ยวสัญลักษณ์ของลูเซิร์นอนุสาวรีย์สิงโต-เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า บ้านเรือนที่สวยงาม เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช็อกโกเลตสวิส และอีกมากมายในเมืองนี้ เต็มอิ่มกับการชมเมือง เรามีเวลาให้คุณเดินเล่น ถ่ายภาพ นั่งทานอาหาร จิบกาแฟ ได้ตามอัธยาศัย
เที่ยวหมู่บ้าน Grindelwald (กรินเดลวาลด์) ตั้งอยู่บนเทือกเขากรุงเบิร์น – แอลป์ (Bernese – Alps) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร ในช่วงฤดูหนาว เมืองเล็กๆแห่งนี้จะคับคั่งไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เนื่องจากนั้นกรินเดลวาลด์ยังเป็นเมืองแห่งรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวอีกด้วย เมือง Lauterbrunnen ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติ
เข้าที่พัก ในเมือง  Interlaken
วันที่ 02 : เดินทางขึ้น ยอดเขาจุงฟราวยอดเขาที่มีความสูงที่สุดของยุโรปถึง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีหิมะขาวปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX และนำท่านชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม ( หมายเหตุ การขึ้นเที่ยวชมยุงฟราว ใช้เวลาเดินทางไป – กลับประมาณ 5-6 ช.ม. )
ข้อแตกต่าง  ถ้าพาเที่ยวโดยรถไฟค่าบัตรขึ้นยอดเขายุงฟราว รวมอยุ่ในค่าทริป  แต่ถ้าพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวค่าบัตรขึ้นยอดเขายุงเฟรา 1 แห่งนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทริป
เข้าที่พัก ในเมือง  Interlaken
วันที 03 : เที่ยว Zermatt ชมยอดเขา Matterhorn นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส เซอร์แมทเมืองเล็กๆ ในหุบเขา ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด เมืองเซอร์แมท เมืองตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาแหลมสูงชันเสียดฟ้า สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ โดยมีรถรางเคเบิลสายไคลน์มัทเทอร์ฮอร์นขนส่งนักท่องเที่ยว
เข้าที่พัก ในเมือง  Interlaken
วันที่ 04 : ออกท่องเที่ยว กรุงเบริน ( Bern ) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองโบราณเก่าแก่และโรแมนติก การเดินเที่ยวชม ความงดงามของสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่า ที่ผ่านมา Bern จึงได้รับการประกาศ ให้เป็นมรดก โลกของ UNESCO ซึ่งเป็นเมืองเดียวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมบ่อเลี้ยงหมีชมหอนาฬิก Zeitglockenturm หอนาฬิกานประตูเมืองแห่งแรก ของกรุงเบิร์นชมโบสถ์ Munster St. Vinzenz
เข้าที่พัก ในเมือง  Interlaken
วันที่ 05 : หลังอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เมือง Fussen  พาชมปราสาทเทพนิยาย  หรือ  ปราสาทนอยชวานสไตล์ ปราสาทที่พระเจ้าลุควิกที่ 2 โปรดปราน และออกแบบทรงตกแต่งด้วยพระองค์เองอย่างหรูหรา ศิลปะแบบอาร์ทนูโว ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย   จนเป็นต้นแบบที่วอลท์ดิสนีย์แลนด์ นำไปเป็นต้นแบบก่อสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ของดิสนีย์  เข้าชมตัวปราสาทที่สวยงาม เก็บภาพเทือกเขาแอล์ปจากมุมสูง คู่ตัวปราสาท เดินทางขึ้นโดยรถบัส เพื่อไปชม สะพาน เก็บภาพมุมกว้างของตัวปราสาทช่วงบ่ายเข้าชมเดินเล่นชมเมืองเก่าน่ารักของ Fussen
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์จะเข้าชมปราสาทพ่อ Hohenschwangau คุณต้องชำระค่าบัตรนี้เองที่ช่องจำหน่ายตั๋วค่ะไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโปรแกรมทริปคะ
เข้าพักที่ Fussen 1 คืน (เยอรมัน)
วันที่ 06 : พาท่านเดินทางเข้า ประเทศออสเตรีย เมืองซาล์สเบิร์ก (Salzburg) เที่ยวตัวเมืองซาล์สเบิร์ก เข้าชม สวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม และสถาปัตยกรรมต่างๆ พาท่านเก็บภาพรอบเมือง ซาล์สเบริก เมืองแห่งเสียงดนตรี หลังจากนั้น เข้าสู่เมือง  Hallstatt- Festung Hohesalzburg เมืองโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นรายล้อมซึ่งเคยถ่ายทำภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” ชมทะเลสาบมองต์เซ ชมธรรมชาติที่ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซา
พักที่ Salzburg หรือ Hallstat
วันที่  07 : ประเทศ ออสเตรียเที่ยว อินส์บรูค (Innsbruck) หลังคาทอง Golden Dachl เดินทางช๊อปปิ้งที่โรงงานคริสตัล (สวารอฟกี้ ) ถนนเมืองเก่า Maria Theresien Strasse
พักที่ Innsbruck
วันที่ 8 : Zurich เมืองซูริค  เที่ยวเมืองซูริค ทะเลสาปซูริค ชมโบสถ์เก่ากลางเมือง หรือจะเดินถนนช้อปปิ้งเส้นทางยาว มีแบรนด์เนมให้คุณเลือกช้อปมากมาย ซื้อของฝากก่อนกลับ เมืองซูริคถูกสร้างขึ้นด้วยชาวโรมัน ( เรียกว่า “Turicum” ) ในศตวรรษที่ 15 เมืองนี้อยู่เหนือน้ำทะเลราว 400 เมตร (1,340ฟุต) และมีทะเลสาบซูริคอยู่ทางเหนือห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล์) เมืองซูริคเป็นเมืองเก่าที่ตั้งขนาบข้างด้วยแม่น้ำลิมมาทที่ไหลมา ทะเลสาบทางทิศเหนือ ด้วยประชากรราว 336,000 ซูริคจึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่ น้ำพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มีอายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรือนและร้านค้าเล็กๆ มากมาย ส่งสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิดเซอร์แลนด์ จบรายการท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
———
แนะนำเพิ่มเติมรายการนี้
ประเทศ สวิส  ข้อแตกต่าง ระหว่างการพาเที่ยวโดยรถไฟตลอดทริป  และพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวตลอดทริป
เที่ยวประเทศสวิส  ถ้านำเที่ยวโดยรถไฟ ค่าบัตรเข้าชมทุกอย่างจะรวมอยุ่ในทริปแล้วค่ะ
แต่ถ้าต้องการให้พาเที่ยวโดยรถยนต์ ส่วนตัวจะสะดวก มากๆ กว่า รถไฟ แวะชมวิวได้ตลอดเส้นทาง ถ้าจุดไหนสวย  เพียง แต่ข้อแตกต่างคือคุณจ่าย บัตรค่า ขึ้น ยอดเขายุงเฟรา   1 แห่งเท่านั้น คะ
นั่งชมทัศนียภาพสองข้างทาง เที่ยวยอดเขา ชมหมู่บ้านเล็กๆในสวิตเซอร์แลนด์ ให้เวลาท่านเดินชมเก็บภาพสวยๆได้เต็มที่ รายการนี้จะพักที่อินเทอร์ลาเก้นเป็นบ้านพักแบบโฮมสเตย์สามารถทำอาหารรับประทานได้คะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการผักผ่อนที่สวิสในช่วงฤดูหนาว เหมือนคุณมาท่องเที่ยวเอง แต่มีผู้นำทางที่ใช้ภาษาถิ่นพาเที่ยวและแนะนำเส้นทาง และคอย แนะนำร้านอาหารให้ทาน จัดที่พักให้ ไม่ต้องไปเดินหาให้เสียเวลา หาข้อมูลและหาสถานที่ แนะนำสถานที่ซื้อของฝากในราคาในไม่แพงค่ะ

- รายการนี้จะจัดพักแบบบ้านพักโฮมสเตย์สไตล์ยุโรปย่านเมืองอินเทอร์ลาเก้น
- พักที่เมืองอินเทอร์ลาเก้นเมืองเดียวไม่ต้องย้ายกระเป๋าเดินทาง สะดวกในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว
- รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพอากาศ
- ตารางการเดินทางอาจมีการสลับตามความเหมาะสมของการเดินทางแต่สถานที่ท่องเที่ยวยังคงเดิม
- การพาเที่ยวจะใช้รถไฟหรือรถโดยสารประจำเมืองเป็นพาหนะในการนำเที่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม www.aemtrip.net