วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เที่ยวยุโรปแบบสบาย ๆสไตล์กันเอง

แอ้มทริปเน้นถึงความเรียบง่ายอิสระในการเดินทางจะไม่เร่งรีบเกินไปแต่มั่นใจได้เที่ยวครบใช้รถยนต์ส่วนตัว 9 ที่นั่งหรือบางครั้งอาจจะใช้รถไฟหรือรถรางแล้วแต่โปรแกรมการเดินทาง เที่ยวแบบกันเองขับรถเที่ยวไปเรื่อย ๆ ตรงไหนสวยก็หยุดหรือเก็บภาพ หิวก็จอดหาอะไรทานอิ่มแล้วเที่ยวกันต่อ เที่ยวยุโรปแบบสบาย ๆ สไตล์กันเองนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ใช้บริการของแอ้มทริป